Визия

Визия

Визията на Младежкия съвет към Американското посолство в България е насочена към утвърждаване на Съвета като отговорна и активно работеща в полза на младежите в България организация, която да подпомага и насърчава младежката заетост, да спомага за социално включване на младите хора в България и да работи за разширяване и подобряване на достъпа до образование, както и неговото качество и да подпомага неформалното обучение сред младите хора в България. Нашата цел е да създадем и развием мрежа от ангажирани хора, които да подпомогнат за  изграждането на социално-ангажирано, толерантно и граждански-активно общество. Ще работим с различни неправителствени организации и други социални образувания за създаване на една по-добра среда за хората в България, която да стимулира също така и завръщането на българите от чужбина.