Какво е съветът

Младежкият съвет към Американското Посолство в София е създаден на 30 януари 2015 г. от посланика на Съединените щати в България – Марси Б. Рийс.

Ние, членовете на Съвета, сме група от млади, динамични българи, които имаме три основни цели:

  • Да съветваме Американското Посолство как по-добре да разбира проблемите на младите хора в България и по този начин да го подпомогнем в усилията му за решаването им.
  • Да създадем възможности за иновативни млади български лидери да се срещат и обменят идеи с американски, български и международни експерти.
  • Да дадем практически решения за проблемите, които младите българи срещат днес.

Младежкият Съвет не е политическа организация. Младежкият Съвет не действа от името на никоя политическа партия и не извършва обществена дейност, която да бъде интерпретирана като подкрепа или опозиция към която и да е политическа партия.