Мисия

Ние, членовете на Младежкия съвет към Американското посолство, сме обществено-активни млади хора, които:

 

  • Искат да създадат възможности за млади иновативни български лидери да се срещнат и да обменят идеи с американски, български и международни експерти.
  • Обединяват усилията си за идентифициране и работа по значими за младите хора въпроси посредством подкрепа, реализация и развитие на инициативи, дейности и младежки политики, отговарящи на ценностите и Стратегията на Съвета.
  • Подпомагат Американското посолство да придобие по – добро разбиране за младежката общност у нас.
  • Целят да представят практични решения за решаване проблемите на младежта в България.