Как се става член на съвета

Младежкият съвет (Организацията) е непартийна, неполитическа организация, която поддържа тесни отношения с Американското посолство в България (Посолството). Членовете-съучредители са избрани въз основа на препоръки от Посолството и неговите партньорски организации. Новите членове се избират по процедура, одобрена от Общото събрание на Организацията.

 

Искаш да си един от нас? Как да стане това? Ето някои от условията, на които трябва да отговаряш, за да станеш член на Съвета:

  • Да си млад, мотивиран и отдаден на Организацията
  • Да си заинтересован от това да работиш за по-доброто бъдеще на България
  • Да си на възраст между 16 и 35 години
  • Да живееш постоянно в България
  • Да си служиш с английски на професионално ниво (официалната кореспонденция в Съвета, както и официалните документи, са на английски език)
  • Да бъдеш препоръчан от поне един от действащите членове на Съвета

Процедура

Ако отговаряш на горните изисквания, стъпките по приемането ти в Съвета са следните:

  • Изпрати ни в резюме (попълнете формуляра по-долу) кратка информация за себе си на английски език – с какво се занимаваш, какви са интересите ти, както и каква е личната ти мотивация да станеш член (включи и информация кой от членовете те е препоръчал и отговаря за истинността на данните, които ни предоставяш) и актуална снимка.
  • Изпратените кандидатури се разглеждат и гласуват на ежемесечните срещи на Съвета. Приемането на нови членове става с обикновено мнозинство (половината от всички членове на Съвета).
  • Ако кандидатурата ти е одобрена от членовете на Съвета, то последната и решаваща дума по твоето приемане като член ще има Американското посолство в София.
  • При одобрение от страна на Посолството твоята кандидатура се счита приета и ти ставаш пълноправен член на нашата Организация.

Пожелаваме ти успех!