Принципи за членство в Младежкия съвет

1) Зачитане на човешките права и човешкото достойнство;
2) Равно отношение, независимо от раса, етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация, полова идентичност, език, национален произход или религия;
3) Спазване на насоките и правилата на съвета;
4) Готовност за насърчаване на целите на съвета.

Критерии за членство
Членовете на Младежкия съвет трябва законно да пребивават в България и трябва да са на възраст между 16 и 35 години. Предвид честото взаимодействие между членовете на Младежкия съвет и международната общност, членовете трябва да могат ефективно да говорят и разбират английски език. Членовете трябва да бъдат отдадени, динамични, креативни и да умеят да работят в екип, да се интересуват от международните отношения и от това да работят за по-добро бъдеще на България.

Как да стана член?
Кандидатура за присъединяване към Младежкия съвет може да бъде подадена по препоръки от посолството на САЩ, неговите партньорски агенции и организации или настоящи членове на Младежкия съвет.
Новите членове ще имат пробно членство за период от 3 месеца. В края на изпитателния срок Бордът ще гласува за добавяне или не на новия член.
Желаещите да се присъединят към Младежкия съвет трябва да се свържат със секретаря на USYC.

Отговорности на членовете на USYC
При приемане в Младежкия съвет всички членове се задължават да:
• Следват правилата и насоките на организацията
• Участват и бъдат активни в месечните срещи на организацията
• Участват в дейностите на организацията според възможностите си
• Уважават и поддържат принципите на организацията, когато са общуват с трети страни

usyc