За нас

Нашата дейност

Ние, членовете на Младежкия съвет на посланика на САЩ, сме социално активни млади хора, които:

  • Идентифицират и убединяват усилия да разрешат въпроси и проблеми, свързани с младите хора, чрез подкрепата, създаването и развитието на инициативи, дейности и младежки политики, които отговарят на ценностите и стратегиита на Съвета;
  • Помагат на Американското посолство да е по-информирано за нагласите и ценностите сред младите хора в Бъгария.

Нашата мисия и история

Младежкият съвет на посланика на САЩ е основан през ноември 2014 г. от посланик Марси Б. Рийс. Той събира на едно място млади, динамични българи и има три основни цели:

  • Да съветва посолството на САЩ относно проблемите, пред които са изправени младите българи.
  • Да създаде възможности за иновативни и активни млади българи да се срещат и обменят идеи с американски, български и международни експерти.
  • Да измисля креативни, практични и конкретни решения на проблемите, пред които са изправени младите българи днес. Младежкия съвет на американското посолство е общност, която цели да има видим и устойчив принос в развитието на младите хора в България като социално ангажирани, толерантни и активни граждани.

Нашите приоритети

  • Образование
  • Човешки права и социална ангажираност
  • Развитие на предприемаческата среда в България

Административна структура

Младежкият съвет се състои от неговите членове и управителния орган – Борда на директорите. Той се формира от петима членове на Младежкия съвет, които се избират ежегодно от Съвета – президент, двама вицепрезиденти, секретар и ковчежник.

Борд на директорите

Юлий Юлиев

пРЕЗИДЕНТ
Emil Todorov

Емил Тодоров

Вицепрезидент

Елена Захариева

Вицепрезидент - Социални медии и PR
image (2)

Калоян Тосев

Секретар
bb (1)

Спасоан Чолаков

ковчежник

+30 Невероятни членове

Our Partners