Влиянието на дезинформацията върху демокрацията

Какво е дезинформацията

Дезинформацията – дефинирана като съзнателно споделена грешна информация (напр. фалшиви новини), крие редица опасности за една съвременна демокрация. Демокрацията процъфтява чрез активното и честно участие на гражданите и дезинформацията заплашва нейния успех, като замъглява и оказва негативно влияние на изборния процес и изкривява възприятията на политическите опоненти.

Тактики и стратегии за дезинформиране

Хората, разпространяващи дезинформация използват редица различни стратегии и методи за постигане на максимален ефект сред една демокрация. Някои от тези тактики включват:

  •  Създаване на фалшиви или подвеждащи информации, личности или уебсайтове: Участниците в дезинформацията създават мрежи от фалшиви лица и уебсайтове, за да повишат достоверността на тяхното послание пред целевата си аудитория. Фалшивите експертни мрежи използват неавтентични данни (напр. фалшиви „експерти“, журналисти или академични институции), за да придадат неоправдана достоверност на тяхното съдържание за влияние и да го направят по-правдоподобно.
  •  Създаване на видеа, генерирани от изкуствен интелект и синтетични медии: Синтетичното медийно съдържание може да включва снимки, видеоклипове и аудио клипове, които са били цифрово манипулирани или изцяло изфабрикувани, за да подведат зрителя. Изкуственият интелект (AI) вече разполага с инструменти, които могат да направят синтетичното съдържание почти неразличимо от истинското. Изфабрикуваните видеа може да бъдат ползвани като част от кампании за дезинформация за популяризиране на невярна информация  и манипулиране на обществото в демокрацията.
  •  Измисляне или разширяване на теориите на конспирацията: Такива теории се опитват да обяснят важни събития като подготвяни “зад кулисите” от секретни организации. Теориите на конспирацията не само оказват влияние върху разбирането на дадено лице за конкретна тема, но и могат да оформят и повлияят на целия му мироглед. Участниците в дезинформацията се възползват от конспирационните теории чрез генериране на дезинформационни разкази, които са в съответствие с мирогледа на конспирацията, увеличавайки вероятността разказът да резонира с целевата аудитория в една демокрация.
  •  Наводняване на информационната среда: Кампании за дезинформация често публикуват огромни количества съдържание със същите или подобни съобщения от няколко неавтентични акаунта. Тази практика създава впечатлението за широко разпространена подкрепа от местните жители или противопоставяне на съобщение, като същевременно се прикрива истинският му произход. Пример за това са спам публикации в социалните медии и секции за коментари с намерението да се оформи разказ или да се заглушат противоположни гледни точки.

Влияние върху протичането на изборния процес

Дезинформацията вече е една от най-сериозните опасности за демокрацията по света. Развитието на изкуствения интелект позволява на все повече обикновени хора да създават фалшиви новини и истории, с които да манипулират общественото мнение в полза на някой кандидат. Практически всеки, който има профил в социалните мрежи, може да окаже влияние на предизборните кампании – чрез профила си в социалните мрежи да разпространява лъжливи твърдения, които често да се появяват на алгоритъма и да бъдат четени от много гласоподаватели. 

По същия начин, чрез изфабрикувани материали, може да се подтиква към омраза, политическо разделение и недоверие към дадени кандидати и институции. Хората, които прочитат тези новини и не проверяват достоверността им може да се осъмнят в легитимността на изборите като средство на демокрацията и да не дадат гласа си. Така чрез дезинформация може значително да се окаже влияние на потенциалния резултат на участниците, особено при липса на медийна грамотност на мнозинството избиратели.

По време на изборния процес различни изфабрикувани прогнозни резултати могат да дадат грешна представа за случващото се и така да откажат много хора от това да упражнят правото си на глас.

Разрушаване на вярата в държавните и медийните институции

Една демокрация се изгражда на основата на вярата на избирателите в легитимността на управлението. През последните години обаче с развитието на изкуствения интелект става все по-лесно да се наруши тази връзка. Вече сме били свидетели на много опити да се създадат фалшиви компромати за дадени политически и религиозни личности чрез дезинформация. Именно това влияе негативно на отношението на хората към управлението и прозрачността му. Много утвърдени медии също са били подлагани на атака чрез фалшиви новини, чрез които се цели да се окаже негативно влияние на доверието на хората към тях.

Начини за справяне с фалшивите новини

Социалните медии в една демокрация са лесно средство за използване от разпространителите на фалшиви новини, така че е изключително важно да бъдете внимателни, когато получавате новини и информация чрез платформи на социални медии. Тъй като повечето налична информация в тях е вярна, как някой може да идентифицира проблемните елементи? Фалшивите новини често се разпространяват чрез „ботове“ и фалшиви профили. Ако наскоро сте получили покани за приятелство от неразпознати източници, проверете следното: Кога е създаден профилът? Колко приятели има този човек? Вие имате ли общи приятели с тях?

Друг начин да идентифицирате фалшивите новини в социалните медии е да се запитате дали съдържанието е уникално или сте го срещали другаде. Освен това фалшивите новини често са написани лошо, с правописни и граматически грешки и ниско ниво на речник и структура на изреченията. Интересен и полезен експеримент е да пишете на източника на новината – и след това да проверите дали отговорът е формулиран добре или е с лош, най-често автоматичен превод.

Социалните медии могат да бъдат отличен източник на важна информация, но трябва да сме внимателни към видовете информация и източниците, които ни оказват влияние. Винаги проверявайте дали информацията идва от надежден източник. Първата следа е в надписите. Дали лицето споделя съдържание, което самите те са написали, или споделя съществуваща информация, която идва от други източници? Споделяли ли са много публикации за кратко време? Дали те са източник на много видове информация или са насочени само към предстоящите избори? Този източник само политически публикации ли споделя? Този източник участва ли само в публикации за избори? Една демокрация може да използва регулации и санкции, за да регулира разпространението на недостоверна информация и за да намали влиянието ѝ.

Заключение

Основните пречки пред съвременната демокрация се явява дезинформацията и нейното влияние върху мисленето на обикновените хора. Поради тази причина е важно всеки човек да сверява източниците си и информацията, която получава от тях и да не вярва лесно на провокативни заглавия, особено по време на избори. Различните медии и институции могат да сътрудничат за ограничаването на влиянието на фалшиви акаунти и техните публикации като разобличат несъдържателността на информацията, която предлагат.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *