Значението на меките умения

Помислете си за Ваш колега, мениджър и ръководител, когото най-много уважавате. Защо избрахте именно този човек? Дали защото е страхотен в анализирането на данни? Може би, но е по-вероятно да Ви е харесало да общувате с него и сте оценили как си върши работата.

Този Ваш колега винаги ли е бил толкова амбициран да участва в нов проект и да мотивира другите в екипа? Винаги ли е се е застъпвал за свои колеги, когато са имали проблеми? Винаги ли се е интересувал от живота на хората извън работата? Всичко това говори за меките умения на човек и те са жизненоважни за успеха в кариерата на всеки.

Всъщност те често са също толкова важни, колкото и останалите качества, когато става въпрос за търсенето на работа и цялостния успех в кариерата.

Какво представляват меките умения

Меките умения са неразделна част от живота на един човек. Това са чертите и качествата, които притежава, които диктуват как се разбира с другите около него и как се представя на работното място. Ето някои примери за тях:

  • Комуникация – хората със силни комуникационни способности могат да изградят взаимоотношения (от първоначалното изграждане на връзка до по-дългосрочна такава). Те могат да слушат добре и да променят общуването си според обстоятелствата. Те избягват недоразуменията и като цяло правят всяко работно място по-добро.
  • Лидерство – включва способността да ръководите и мотивирате другите и да разпределяте работа. Работодателите разбират, че е трудно да развиете качества, без да можете да ги практикувате всеки ден. Вероятно обаче ще дойде момент, когато може да се наложи да заемете ръководна позиция за първи път. Следователно има много налични курсове за обучение по лидерство и е писано много за това как да развиете своите лидерски качества. Чрез тях, вие можете по-уверено да се справяте като ръководител на проекти и организации.
  • Емоционална интелигентност е свързана с разпознаването и управляването на своите емоции, емоциите на околните и приспособяването към тях.  Тя включва и способността да свързвате чувствата си с реакциите и поведението си. Тук се включва и способността да „разчитате” мислите и действията на отсрещната страна и да правите хипотези каква емоция може да ги предизвиква.

С какво се различават от твърдите умения

Може да сте по-запознати с твърдите умения, които често се основават на специфични знания като как да изпълните определена задача или да използвате конкретна технология, но меките способности се фокусират повече върху Вашето действително поведение или навици в работни ситуации.

Например, предлагате ли нестандартни решения и предложения? Можете ли да направите презентация, която да накара всички в залата да седнат и да обърнат внимание? Намесвате ли се, за да помогнете, когато някой от екипа Ви има нужда? Това са демонстрации на Вашите  меки умения – съответно креативност, говорене пред публика и работа в екип.

Приложение в работата и предприемачеството

Меките умения са съществена част от подобряването на способността за работа с хора и могат да окажат положително влияние върху развитието на Вашата корпоративна кариера. Ако сте собственик на малък бизнес, те могат да Ви помогнат да намерите, привлечете и задържите клиенти.

Силно развитите презентационни способности и познаването на етикета могат да Ви помогнат да спечелите нови клиенти и да получите повече работа от съществуващи такива. Усъвършенстването на Вашия подход за разрешаване на конфликти и предоставяне на отлично обслужване на клиенти може да доведе до по-здрави взаимоотношения с колеги, доставчици и други професионални контакти. В крайна сметка силно развитите комуникационни способности могат да Ви помогнат да придобиете увереност – безценна черта в света на предприемачеството. Те са особено важни при воденето на преговори с други организации, в отдел Човешки ресурси и при получаването и анализирането на получената обратна връзка, свързана с резултатите от дейността Ви.

От друга страна, липсата на меки умения може да ограничи потенциала Ви или дори да доведе до неуспех на Вашия бизнес. Чрез развиване на лидерство, работа в екип и комуникационни способности можете да управлявате проекти по-гладко, да постигате резултати, които да задоволят всички, и дори да повлияете положително на личния си живот, като подобрите начина си на взаимодействие с другите.

Приложение в личния живот

Извън офиса меките способности като комуникацията се използват за изграждане на приятелски групи и среща с потенциални партньори. Те също могат да Ви помогнат да излезнете от комфортната си зона, да минавате през различни предизвикателства и да създавате нови идейни проекти. Не трябва да се забаравя, че никога не знаем дали личен контакт няма да ни е полезен и в професионалния ни живот. 

Как може да ги развием

Неразделна част от развитието на меките умения е честото общуване с други хора. Ето някои от начините, по които можете да развиете комуникационните способностите си:

Оценете текущото си ниво на компетентност и увереност в различни области, като: комуникация, работа в екип, лидерство, критично мислене, креативност и емоционална интелигентност. Можете да използвате онлайн инструменти като тестове или анкети за обратна връзка, за да разберете по-добре своите силни и слаби страни. Като алтернатива може да поискате честен и градивен фийдбек от вашите колеги, мениджъри, ментори или треньори. След като определите областите, в които има място за подобрение, можете да си поставите реалистични и конкретни цели и да проследявате напредъка ви във времето.

Учете се от други, които са демонстрирали тези качества успешно. Намерете модели за подражание, ментори или треньори, които могат да Ви вдъхновят, напътстват и предизвикат растежа Ви. Можете също така да наблюдавате и взаимодействате с ваши връстници, колеги или клиенти, които имат различни от Вас стилове, гледни точки или опит. Задавайте въпроси, слушайте техните истории и споделяйте своите виждания. Като се учите от други, можете да разширите своите знания, както и да получите ценни съвети и подкрепа.

Като всяка друга способност, меките умения изискват постоянна практика и повторение, за да станат по-ефективни. Можете да ги упражнявате в различни условия, като на работното си място или в личния си живот. Също е полезно да потърсите възможности да ги приложите в ситуации от реалния живот като участие в проект, водене на среща, изнасяне на презентация или разрешаване на конфликти. Можете също така да създавате свои собствени сценарии, като ролеви игри и симулации, за да тествате способностите си по безопасен и забавен начин. Колкото повече практикувате меките си умения, толкова по-уверени и сигурни ще станете.

Заключение

Важността на меките умения в развитието на личността не може да бъде подценена. Въпреки че твърдите умения са важни, меките са тези, които наистина отличават служителите и им позволяват да се откроят на работното място. Компаниите, които инвестират в развитието им могат да извлекат многобройни ползи, включително повишена продуктивност, удовлетворение на служителите и подобрено клиентско обслужване.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *