Нетуъркинг – скрития инструмент за предприемачество

Свързването с хора, фирми и организации може да бъде решаващ компонент от успеха на бизнеса или кариерното израстване на един човек. По тази причина в предприемачеството за всеки е решаващо да създава контакти и да поддържа връзка със сътрудниците си от сферата, в която работи.

Какво е нетуъркинг

Нетуъркингът включва обмен на идеи и информация между лица, които са свързани с обща кариера, работа или интерес. В него се включва също изграждане и поддържане на взаимоотношения с други професионалисти работещи в същата сфера или свързани с нея области. Това е важен аспект от кариерното развитие и може да помогне на хората да разширят своите знания, възможности и връзки в съответната област.

Изграждането на връзки може да стане по много начини, включително посещение на бизнес събития, участия в онлайн общности, присъединяване към професионални асоциации и търсене на менторство или обучение. Установяване на контакт с конкретни хора, които биха били полезни, може да се осъществи чрез имейл, LinkedIn или други.

Нетуъркингът може да включва и неформални взаимодействия, като разговори с колеги по време на почивки, споделяне на идеи и ресурси и сътрудничество по проекти в предприемачеството.

Защо нетуъркингът е важен

Изграждането на връзки е един от най-добрите начини да се намери нова работа или дори нова роля в компанията, в която към момента човек работи.

Около една трета от търсещите работа намират обяви чрез професионални контакти, или препоръки. Изграждането на връзки може да отвори врати за нови възможности в корпоративна среда но и в предприемачеството, които в противен случай биха били недостъпни.

Много хора приемат, че установяването на контакти е полезно само по време на търсене на работа, но целта е намирането на полезно контскти, които да учим и които ще помогнат да развием нашите умения и/или бизнес. Ето някои от основните ползи от изграждането на връзки:

  • Увеличава социално благополучие и помага при създаването на приятели за цял живот. Нетуъркингът не е фокусиран само върху професионалния аспект на предприемачеството – много приятелства започват на работното място. Изграждането на връзки е взаимно, което го прави плодородна почва за сътрудничество.
  • Реализирането на нови идеи може да е стимул за професионално развитие и за откриването и изпробването на нови практики и дейности. Научаването какво и как правят други хора в техните компании също може да вдъхнови прилагането на нови техники или умения в работата. Независимо дали се работи за малък бизнес или за голяма корпорация, свежите идеи могат да помогнат за открояването от останалите и за постигането на успех. Освен това изграждането на връзки повишава мотивацията и стимулира творческото мислене. Наличието на ментор на работното място или връзка извън вашата компания е ценен актив. Ако сте собственик на малък бизнес, споделянето на проблеми и затруднения с външни консултанти в предприемачеството може да помогне за по-бързото разрешаване на проблемите. Този обмен на информация е в основата на придобиването на нови знания и умения.
  • Достъпът до по-висшестоящите може да бъде труден в някои организации. Именно затова нетуъркингът може да Ви запознае с по-опитни професионалисти. Възможността да се получи достъп до техния опит и кариерни съвети е ключова за бъдещия растеж. Тези връзки предоставят нови възможности за менторство и кариерно развитие. Освен това бихте имали възможността да споделяте уменията си. Професионалното общуване с колега, когото уважавате, може да Ви накара да намерите нов наставник. Познаването на хора с различни професионални нива в предприемачеството също може да Ви изложи на по-голямо разнообразие от възможности за работа. След като развиете връзка с някого, може да успеете да използвате контактите му, за да влезете в нова роля.

Как да изградим добра нетуъркинг мрежа

Важно е да отделите известно време, за да проучите възможностите си, преди да се обвържете с конкретна група хора. Въпреки че е изкушаващо за нов собственик на бизнес или някой, който търси мечтана работа, да обмени контакти с възможно най-много хора за ограничен период от време, по-добра стратегия е да насочите времето и усилията си към онези хора, които най-добре отговарят на вашите нужди и интереси.

Много организации за нетуъркинг са организатори на специални срещи и поздравителни събития, които позволяват на потенциални нови членове да присъстват на среща, преди да станат членове. След като се присъедините към групата, е важно да станете пълноценен член. Вместо просто да използват асоциацията за постигане на собствените си цели, хората, които ефективно създават контакти в предприемачеството, се стремят да предложат нещо ценно на другите членове на групата.

Къде може да намерим правилните хора за нас

Професионални мрежови платформи като LinkedIn предоставят онлайн място за хората да се ангажират с други професионалисти от предприемачеството, да се присъединят към групи, да публикуват блогове и да споделят информация. Те предоставят и място за публикуване на автобиография, която може да се види от бъдещи работодатели, за търсене на работа или за идентифициране на кандидати за работа. Онлайн форумите за нетуъркинг позволяват на професионалистите в предприемачеството да демонстрират знанията си и да се свържат с хора с подобно мислене.

Намерете нови места за срещи с хора. Посещението на събития и започването на разговори с увереност може да помогне за изграждането на вашата мрежа, където и да отидете.

Независимо дали сте в кафене, в асансьор или на опашка в магазина за хранителни стоки, можете да намерите възможност за нетуъркинг. Стремете се да откриете нещо ново и бъдете отворени за разговор и планиране на бъдещи проекти.

Заключение

Нетуъркингът играе ключова роля в предприемачеството и всеки трябва да се стреми да създава колкото се може повече връзки с други хора, работещи в сферата му. Това умение е изключително ценено от работодатели и би дало преднина при конкуренция за позиция в компания. То също би помогнало да се развият собствени проекти, като се разпространяват по-широко.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *