Личностно развитие – ключът към предприемачеството

Разработването на бизнес с цел печалба е основна цел за хора, занимаващи се с предприемачество. Дали обаче фокусирането само върху поемането на нови инициативи е най-ефикасният начин за управлението му? През последното десетилетие е открито, че личностното развитие е от значение за всички сфери на живота. Личността на предприемача е ключова за успешното развитие на бизнеса му и затова придобиването на нови умения и знания извън полето на индустрията, в която работи, е важно за да постигне най-добри резултати.

В историята са се случвали различни кризи, които са изменили световното предприемачество и са дали възможност на бизнесмени с по-добър начин на мислене от останалите да се откроят и да създадат успешни компании, които да имат влияние по целия свят. Всички те притежават обща черта – работили са върху личностното си израстване. 

 1. Какво е да си предприемач

Предприемач е човек, който ръководи собствен бизнес без значение в каква сфера – от земеделие до производство на техника и търговия. Отвъд тази проста дефиниция обаче се крие по-сложна същност, в центъра на която стои личността. Всяко предприемачество изисква постоянство, упоритост и непреклонност пред най-различни предизвикателства, които могат да попречат на успешното развитие на бизнеса.

 1. Какво е личностно развитие

Личностното развитие включва придобиването на различни умения чрез активна дейност, самообучение и стремеж към усъвършенстване. То може да се постигне чрез участие в различни събития, придобиване на нови знания или развиване на различни умения (учене на теория или с практика), прилагането на които би било от полза при ръководенето на бизнес. Една от причините за придобиването им от предприемачите, са, че те са полезни при поетите рискове и честото справяне с проблеми, въпроси и трудности. Чрез личностното си развитие един предприемач има най-добри шансове да реализира идеите си и да развие успешен бизнес.

 1. Ключовите умения за предприемачество

За да се открои и за да направи успешен бизнес, всеки, който ще се занимава с предприемачество, трябва да има необходимите качества, които биха му позволили да вземе правилните решения и да се насочи към правилната посока. Ето някои от уменията, които един успешен бизнесмен трябва да придобие, за да постигне успехи в начинанията си:

 • Увереност – притежаването на това качество може да привлече вниманието на потенциални партньори и инвеститори. За да ги развие един бизнесмен, трябва да вярва в способностите си да направи успешна кариера. По този начин ще убеди хора да работят с него или да му съдействат в различни начинания.
 • Упористост – включва преминаването през различни препятствия без да се откажете. За да развиете тази своя способност в личностен план, се налага да разберете, че не всичко, което предприемете ще бъде успешно и да се учите от грешките, които допускате по пътя.
 • Желание да учите от всеки – друг шанс да получите нужните знания е чрез корпоративна работа в други компании. Така бихте имали възможността да се запознаете отблизо със система на работа, която може да доразвиете при собственото си начинание. Освен това придобития от Вас опит ще може да бъде приложен и в други сфери на бизнеса като комуникация с хора, изграждане на структура на работа, комуникация с клиенти, ако работата Ви включва това и др.
 • Комуникативност – това включва участието в конференции за предприемачество и бизнес, семинари и срещи, което би позволило да се запознаете и да установите връзки с други хора, заинтересовани от предприемачество, с които може да си сътрудничите в бъдеще. Присъствието на подобни събития би подпомогнало личностното развитие на човек.
 • Креативност – взаимосвързана е с адаптацията към изменящите се потребности. Един иновативен предприемач има способността да прави изменения, които да подобряват цялостния му проект. Той може да пробва различни методи и да приложи тези от тях, които дават положителни резултати. Креативността включва и способността да се адаптирате към всякакви условия и проблеми. Пример за това е COVID-19 пандемията, която унищожи потенциала на много различни фирми и организации. Компаниите, които тогава се адаптираха и оцеляха след това им преимуществото да работят на пазар, който не е толкова пренаситен от конкуренция (това не обхваща някои индустрии като IT, но те са по-скоро изключение).
 • Лидерство – това е умението човек да ръководи дейността на компанията. Ключово е за координацията на бизнес, след като вече се е разраснал. За целта е необходимо лидерът да проявява оптимизъм, визия и дисциплина, която да предаде на работните екипи. Правилното планиране и ангажираността също са необходими за един предприемачеството при организацията на проекти и събития.
 1. Къде да търсим информация за личностно развитие

Освен опита е важно да сте добре запознати с материята, свързана с бизнеса Ви. Достигането до тези знания може да отнеме много време и труд, защото може да се наложи да търсите информация от различни места, докато не откриете достоверен източник. За щастие, за всички сфери съществуват множество книги, свързани с предприемачество, които съдържат необходимите знания, които може да приложите в дейностите Ви. Така ще постигнете професионално израстване и компетентност в областта, което ще допринесе много за личностното Ви развитие.

 1. Защо само с четене няма да се развиете

Четенето е важна стъпка в подготовката Ви за успешен бизнес, но няма как само с книги да добиете необходимите за предприемачество качества. Голяма част от личностното развитие е и активната дейност, успоредно със самообучението. Слушането на подкасти е страхотна алтернатива на книгите. Друг начин е да изложите вашата идея пред хора, които рабират от индустрията, в която искате да се захванете. Най-важното е да действате! Ученето на теория е от ключово значение, но то не става само с четене, а и с действие, защото има уроци, които се разбират само като се изпитат. Няма как да знаете как да се справите с напрежението да ръководите Вашата компания без да минете през тежки моменти, защото това, което снема напрежението за някой през тежък момент, ще натовари друг човек.

 1. Заключение

Както е казано: “Може да срещате провала в началото или по пътя, но никога не го приемайте като край.” В предприемачеството могат да постигнат успехи единствено тези, които притежават необходимите качества и правилно мислене. Затова всеки предприемач трябва да се стреми към личностното си развитие, за да може да разгърне пълния си потенциал и този на компанията си.

 1. Източници

Personal Development for Entrepreneurs: How Self Improvement Can Grow Your Business

How To Be a Successful Entrepreneur: 32 Tips for Improvement | Indeed.com

7 Ways To Improve Your Personal Development Skills | Indeed.com

Find Your Extraodinary — Jessica Herrin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *