Проекти

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Проект „Жив“ (Alive project)

В края на март и началото на април в София, ние (Младежкият съвет към Американското посолство, Националният младежки форум България, Асоциацията за подкрепа на академичното общество, Студентският съвет на Софийски университет ) организирахме Международни събития в сферата на образованието и обучението (Ускорено учене и човешки потенциал). Усвоихме система за хуманистично преподаване и учене, фокусирана върху множество резултати. Международният център за ускорено учене (МЦУУ) е служил на бизнес и корпоративния сектор в България и по света, винаги когато е било необходимо бързото повишаване на подготовката и учебното представяне на всички нива.

Alive_seminar

Основната цел на проекта беше да се представят на аудиторията методи за Ускорено учене и практическо прилагане на Сугестопедия Резервопедия. Ние развихме умения в широка група от хора (родители, студенти, учители и обучители), които се превърнаха в естествени „последователи“ на познанието. Обучихме и информирахме участниците как да работят, да се развиват и да подкрепят децата и младите хора, за да развият те своя потенциал.

alive_workshop3

2. Национален учебен семинар „Разпознаване на компетенции, получени чрез неформално учене и доброволчество от българските университети“

Семинарът събра различни хора. Основната цел беше да се синхронизират идеите си и да развият документ по темата. Документът беше инструмент за лобиране и утвърждаване на участието на младите хора в доброволчески и неформални дейности пред държавните органи.

DSCN3597 DSCN3563

ЧОВЕШКИ ПРАВА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1. Проект за журналистически клуб Бойчиновци

Проектът има за цел организирането на журналистически клуб в поправителния дом за непълнолетни деца в Дойчиновци, чрез който те да развият своята грамотност. Ще имаме за гост-лектори професионални журналисти, които ще помогнат за създаването на училищен вестник. *Екипът по проекта промени периода за изпълнение на проекта. Проектът ще стартира в началото на месец май/юни и ще завърши в края на месец август 2016.

2. Проект „Скаутинг за повече млади хора в България“

Целта на проекта „Скаутинг за повече млади хора в Българи“ е да се развие скаутингът в нашата страна чрез ново поколение лидери и предоставянето им на подкрепа за създаване на скаутски групи и повишаване броя на членовете в организацията.

4 10

3. Проект „Мечти в действие“

Цел на проекта: С посещения два пъти в месеца в центъра за настаняване ще се развият трайни връзки между младежите, ще се дават практически съвети за промяна на средата на живущите, ще се развива комуникацията, работата в екип, уменията за готвене и познание за здравословно хранене, ще бъде създадено студио за ръкоделни проекти. Изработените от децата предмети ще се продават, а получените средства ще служат за задоволяване на техните нужди.

4. Проект „Любовта е навсякъде“

Цел: Популяризиране на посланието за любов, разбирателство и подкрепа за другите. Първа стъпка: проект за предоставяне на указания на хората – резултат – видео, което да покаже, че малките действия имат значение и могат да променят света. Втора стъпка: организиране на работни семинари, на които да се отключи потенциала на младежта и да им се даде шанс да благодарят на обществото. Трета стъпка: след работните семинари се надяваме, че повечето деца ще организират подобни събития, работилници или проекти. snimka4

snimka6

МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ