Младежкият съвет към Американското посолство завърши първия си семинар “Дни на професиите“. Успехът ни се видя в удовлетворението на ученици, учители и професионалисти, което ни мотивира да развиваме дейността си непрекъснато, защото каузата си заслужава.

Специални благодарности към:
Екипититена 2-ра и 5-та пожарна в София
Ръководствата на 58 ОУ „Сергей Румянцев“, гр. София и СОУ„Д-р Петър Берон“, гр.Костинброд
Тито, нашия нов приятел и млад IT специалист
Екипа от професионалисти Младежкия съвет на Американското посолство