Наследството на Бенджамин Франклин 2018

Бен2018

Програма „Наследството на Бенджамин Франклин 2018“ 

Март 31 – Април 3 2018

Младежкият Съвет към Американското Посолство в България приема кандидатури за образователния семинар „Наследството на Бенджамин Франклин“. Семинарът ще се проведе в Американския Университет в България (Благоевград) от 31 март до 3 април 2018. Семинарът е финансиран от Американското Посолство в България и целта му е да отбележи дванадесетата годишнина от обменната програма  – Benjamin Franklin’s Transatlantic Summer Institute for Youth (BFTF).

Четирите основни приоритета на програмата са:

 • Развитие на българската демокрация след 1989 година. Граждански права и задължения;
 • Социална ангажираност, доброволчество и гражданско общество;
 • Социално предприемачество (разработване на проект в ползва на обществото);
 • Личностно развитие;

Очаквани резултати:

 • Обогатяване знанията на участниците за ролята на демокрацията в България и съпътстващите я права и задължения на гражданите;
 • Насърчаване на участниците за изпълнение на социални проекти в полза на обществото;
 • Изграждане на дух за социална-ангажираност и съпричастност към случващото се в обществения живот на България;
 • Изграждане на мрежа от млади хора от различни градове, които работят заедно и се подкрепят в начинанията си;
 • Развиване на меки умения – говорене пред публика, ефективно общуване и др.;
 • Създаване на среда, в която участниците ще могат да се учат и забавляват заедно с връстниците си;

Критерии за кандидатстване:

 • Кандидатът е девети, десети или единадесети клас, редовна форма на обучение;
 • Кандидатът владее свободно английски език;
 • Кандидатът притежава силен лидерски потенциал;
 • Кандидатът желае да участва в общественополезни и извънкласни дейности;
 • Кандидатът е зрял, отговорен, независим, уверен, отворен към света, толерантен, внимателен и любознателен;

Учениците могат да кандидатстват сами или в екип с техен съученик (или приятел). В случай, че учениците кандидатстват като екип, и двамата трябва да попълнят формата за кандидатстване:

https://goo.gl/AhuzqQ

Краен срок: 18 февруари (неделя – 23:59ч.)

Всички разходи на участниците се поемат от организаторите.

Срокове:

Краен срок за кандидатстване: 18.02.2018

Преглеждане на кандидатурите: до 04.03.2018

Онлайн интервюта: 05.03.2018 – 11.03.2018

Уведомяване на участниците: до 12.03.2018

Дата на програмата: 31.03.2018-03.04.2018

Партниращи институции:

1. Посолството на Съединените Американски Щати в България

2. Американски Унверситет в България

3. Университет Уейк Форест, Северна Каролина, САЩ

Ако имате въпроси за програмата, свържете се с Секретаря на МС към Американското Посолство – Юлий Юлиев:

E-mail: secretary@usyc.bg

Тел: +359 897 68 57 60
Успех на всички кандидати!