Benjamin Franklin’s Legacy 2017

One hundred dollar billBenjamin Franklin’s Legacy 2017

България

Април 09 – Април 12

Младежкият Съвет към Американското Посолство в България приема кандидатури за образователния семинар „Наследството на Бенджамин Франклин“. Семинарът ще се проведе в Американския Университет в България (Благоевград) от 9 до 12 април 2017. Семинарът е финансиран от Американското Посолство в България и целта му е да отбележи единадесетата годишнина от обменната програма  – Benjamin Franklin’s Transatlantic Summer Institute for Youth (BFTF).

Трите основни приоритета на програмата са:

 • Развитие на българската демокрация след 1989 година. Граждански права и задължения;
 • Социална ангажираност, доброволчество и гражданско общество;
 • Социално предприемачество (разработване на проект в ползва на обществото);

Anticipated Results of the Project:

 • обогатяване знанията на участниците за ролята на демокрацията в България и съпътстващите я права и задължения на гражданите;
 • насърчаване на участниците за изпълнение на социални проекти в полза на обществото;
 • изграждане на дух за социална-ангажираност и съпричастност към случващото се в обществения живот на България;
 • изграждане на мрежа от млади хора от различни градове, които работят заедно и се подкрепят в начинанията си;
 • да се забавляват с връстниците си;

Критерии за кандидатстване:

 • Кандидатът е десети или единадесети клас, редовна форма на обучение;
 • Кандидатът владее свободно английски език;
 • Кандидатът притежава силен лидерски потенциал;
 • Кандидатът желае да участва в общественополезни и извънкласни дейности;
 • Кандидатът е зрял, отговорен, независим, уверен, отворен към света, толерантен, внимателен и любознателен;

Учениците могат да кандидатстват сами или в екип с техен съученик (или приятел). В случай, че учениците кандидатстват като екип, и двамата трябва да попълнят формата за кандидатстване:

https://goo.gl/etxO1G

Краен срок: 22 февруари (23:59ч.)

Всички разходи на участниците се поемат от организаторите.

Срокове:

Краен срок за кандидатстване: 19.02.2017

Преглеждане на кандидатурите: до 05.03.2017

Онлайн интервюта: 06.03.2017 – 12.03.2017

Уведомяване на участниците: до 15.03.2017

Дата на програмата: 09.04.2017-12.04.2017

 • Партниращи институции: 1. Посолството на Съединените Американски Щати в             България
 1. Университет Уейк Форест, Северна Каролина,             САЩ
 2. Американски Университет в България

Ако имате въпроси за програмата, свържете се с Секретаря на МС към Американското Посолство – Юлий Юлиев:

E-mail: secretary@usyc.bg

Тел: +359 897 68 57 60
Успех на всички кандидати!