U.s. embassy YC

Членове на Младежкия съвет към Посланика на САЩ се срещнаха с Шарже д’афер Родерик Мур

Срещата даде възможност на членовете на Съвета да споделят своите виждания за проблемите, които стоят пред младите хора в България и начините за решаването на някои от тях. Членовете запознаха Шарже д’афер с работата си и проектите, върху които са съсредоточили своите усилия и получиха благодарствени грамоти и висока оценка за работата си.